ایران فا گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری ایران

در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت! در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت!
در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت!

شروع : 05 اسفند ماه 1396
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 13:00 تا 15:00
کارآفرینی | اصفهان
ثبت نام بدون آزمون شروع شد ثبت نام بدون آزمون شروع شد
ثبت نام بدون آزمون شروع شد

شروع : 19 بهمن ماه 1396
پایان : 01 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 18:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
پنجمین جام موسیقی ایران پنجمین جام موسیقی ایران
پنجمین جام موسیقی ایران

شروع : 13 بهمن ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 21:00
موسیقی | تهران
کنسرت امید حاجیلی کنسرت امید حاجیلی
کنسرت امید حاجیلی

شروع : 06 اسفند ماه 1396
پایان : 06 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 23:00
موسیقی | تهران
کنسرت محمد علیزاده کنسرت محمد علیزاده
کنسرت محمد علیزاده

شروع : 07 اسفند ماه 1396
پایان : 07 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 22:30
موسیقی | اصفهان
نمایشنامه‌خوانی ملودی شهر بارانی نمایشنامه‌خوانی ملودی شهر بارانی
نمایشنامه‌خوانی ملودی شهر بارانی

شروع : 12 اسفند ماه 1396
پایان : 12 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 20:00
موسیقی | تهران
کنسرت رشت آواز پارسی (شهرام ناظری، حافظ ناظری) کنسرت رشت آواز پارسی (شهرام ناظری، حافظ ناظری)
کنسرت رشت آواز پارسی (شهرام ناظری، حافظ ناظری)

شروع : 04 اسفند ماه 1396
پایان : 04 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 23:00
موسیقی | گیلان
کنسرت محمد معتمدی در رشت کنسرت محمد معتمدی در رشت
کنسرت محمد معتمدی در رشت

شروع : 18 اسفند ماه 1396
پایان : 18 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 21:00
موسیقی | گیلان
نمایش اسب نمایش اسب
نمایش اسب

شروع : 12 بهمن ماه 1396
پایان : 20 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 20:05
موسیقی | تهران
دوئِت؛دونمایش بایک بلیت دوئِت؛دونمایش بایک بلیت
دوئِت؛دونمایش بایک بلیت

شروع : 02 اسفند ماه 1396
پایان : 18 اسفند ماه 1396
از ساعت 17:45 تا 19:45
موسیقی | اصفهان
نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت
نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت

شروع : 02 اسفند ماه 1397
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
کنسرت زانیار خسروی در اصفهان کنسرت زانیار خسروی در اصفهان
کنسرت زانیار خسروی در اصفهان

شروع : 07 اسفند ماه 1396
پایان : 07 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت