هویت بصری

banner

 

 

 

آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری فرهنگ پژوهان برگزار می کند:
هویت بصری
مشاوره و آموزش: محمد احتشامی
زمان ثبت نام : تا تاریخ 29مهر 1395
تلفن تماس و هماهنگی : 09304941484 / 09133018411

بارگذاری...
بارگذاری...