گفتگو با محمود بخشی

گفتگو با محمود بخشی
فردا پنجشنبه ششم آبان / ساعت پنج عصر
اصفهان، خیابان استانداری، موزه ی هنرهای معاصر

نمایش مجموعه ی جدیدی از آثار محمود بخشی
«شب، سیاهی و داستان های دیگر »
گشایش : جمعه هفتم آبان / ساعت 5 عصر تا 9 شب
در «مرکز آفرینش‌های معاصر»
نمایشگاه تا 21 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

ورکشاپ کم و بیش خواندن: درباره ی آثار هنری حرف بزنیم.
- جلسه ی دوم امروز چهارشنبه پنجم آبان / ساعت 6 تا 8 عصر
نقد نمایشگاهِ «زوال‌ناپذیریِ حافظه» در گالری «اکنون» اصفهان
- جلسه ی سوم جمعه هفتم آبان / ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر
نقد آثار شرکت‌ کنند‌گانِ ورکشاپ در «مرکز آفرینش‌های معاصر»
- جلسه ی چهارم شنبه هشتم آبان / ساعت 6 تا 8 عصر
نقد و تحلیل آثار محمود بخشی در «مرکز آفرینش‌های معاصر»

مرکز آفرینش های معاصر
آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، کوی چرخاب، پلاک 1/7
شماره تماس : 09109944277

بارگذاری...
بارگذاری...