همایش آینده بازاریابی و تبلیغات ایران تا سال 2020

سمینار و رویداد بزرگ آینده بازاریابی و تبلیغات ایران تا سال 2020
 با حضور افتخار آفرین استاد "کامران صحت"
 4 آذرماه 1395
موسسه برهان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و کانون آگهی و تبلیغات اختصاصی برگزار مینماید.
رزرو با ارسال عدد 1657 به 100095021010

ثبت نام اینترنتی

 

بارگذاری...
بارگذاری...