شکر شکن (یلدای طنز)

 

banner

 

 

 

شکر شکن(یلدای طنز)
باحضور: صابر قدیمی، اسماعیل امینی، قاسم رفیعار، مهدی استاداحمد
زمان: ۲۸آذرماه۹۵/ساعت۱۳:۳۰
مکان: تالارپیامبراعظم دانشگاه اصفهان

 

بارگذاری...
بارگذاری...