اولین رویداد نت تلنت( فرزام )

 

 اولین رویداد نت تلنت( فرزام )

NET TALENT
باحضور استعدادهای فضای مجازی
حضور رایگان
زمان: ۶ بهمن 1395 در تالار دکتر علی شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ثبت نام در:

jdisf.ac.ir/node/284

 

بارگذاری...
بارگذاری...