همايش رايگان اصفهان در روايت

 

banner

 

 

 

همايش رايگان اصفهان در روايت
فصل اول سینمای مستند
زمان: ٢٤ و ٢٥ تير ماه از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱
مکان: سالن كتابخانه مركزي شهرداری

 

بارگذاری...
بارگذاری...