دوره بی نظیر تندخوانی دانشگاه اصفهان

دوره بی نظیر تندخوانی دانشگاه اصفهان

مخاطبان:مدیران،کارمندان،دانشجویان ،دانش آموزان و همه کسانی که با کتاب دوست هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک تلگرام زیر بروید:
https://telegram.me/joinchat/BUtdOTwVKQnGHDyP6EBrmA

 

بارگذاری...
بارگذاری...