نمایشگاه نقاشی

banner3

 

 

 

 

نمایشگاه نقاشی ریحانه امین الساداتی و المیرا امین الساداتی
با عنوان «لوکیشن٢»
زمان : یکم تا سیزدهم بهمن ماه همه روزه ساعت ۱٦_۲٠
مکان: اصفهان،خیابان آذر ، بن بست شماره سی و دوم (امین) گالری سایان

فرگشت

banner

 

 

 

فرگشت
نمایشگاه آثار رضا بانگیز
زمان: ۱۰ الی ۲۷ دیماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰
مکان: گالری متن امروز واقع در خیابان آبشار اول

بارگذاری...
بارگذاری...