سومین نمایشگاه طراحی معاصر اصفهان

banner

 

 

 

سومین نمایشگاه طراحی معاصر اصفهان
کیوریتور: امیر رجایی
زمان: ١٧ الی ۲۹ دي ۱۳۹۵، ساعت ١٦-٢۰
مکان:اصفهان. خیابان ابوذر. بن بست سی و دوم (امین) گالری سایان

بارگذاری...
بارگذاری...