عکاسی صحنه آرایی شده

banner

 

 

 

عکاسی صحنه آرایی شده
با حضور شادی قدیریان
زمان: 22 دی ماه 1395 از ساعت 15 تا 19
مکان: میدان فیض، نگارستان امام خمینی

بارگذاری...
بارگذاری...