کنسرت پژوهشی دکتر لیلی افشار

banner

 

 

 

کنسرت پژوهشی دکتر لیلی افشار
زمان: ۲۳ و ۲۴ دی ماه 1395
مکان: اصفهان خیابان مرداویج فارابی جنوبی اموزشگاه موسیقی نت نوازان

بارگذاری...
بارگذاری...