برنامه سینماهای اصفهان

 

 

  زمان شروع سانس‌های سینماهای اصفهان تا اطلاع ثانوی

سینما

سالن

فلیم سینمایی

ساعت شروع نمایش فیلم

قدس

1

نهنگ عنبر 2

11

13

15

17

19

20:45

22:30

2

گشت ارشاد 2

10:30

12:30

14:30

16:30

18:45

---

---

سپاهان

1

گشت ارشاد 2

11

13

15

17

19

21

23

2

نهنگ عنبر 2

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

22:30

3

---

 ---

---

---

---

---

--- 

--

ساحل

1

برادرم خسرو

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

21

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پردیس سینمایی چهارباغ

1

ویلایی ها

10:45

12:45  14:45  16:45  18:45  20:45 

 

2

گشت ارشاد 2

 

      19  

 

3

آشوب 10:15 12:15 14:15 16:15  18:15  20:15 22:15 
4 نقطه کور 11 13 15 17 --- 21:00  
5 نهنگ عنبر 2 10:30 12:30 14:30  16:30  18:30 20:30 22:30 
6              
               

فلسطین 

 

نهنگ عنبر 2

 10:30

 12:30

 14:30

 16:30

18:30

21

23 

فرهنگیان

1

سه بیگانه

 18:30

2

خوب بد جلف

21:45

 

انیمیشن مبارک

11 

 

 

فرهنگ فولاد شهر

1

 ---

---

---

---

---

---

---

---

2

 ---

---

---

---

---

---

---

---

 یاسمن شاهین شهر

1

---

---

---

---

---

---

---

---

شاهین طلایی شاهین شهر 

 

---

--- 

--- 

 ---

 ---

 ---

 ---

---

بهمن کاشان

1

 

---

---

---

---

---

---

---

2

 

---

---

---

---

---

---

---

3

 

---

---

---

---

---

---

---

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سینما

آدرس

تلفن

سینما قدس اصفهان

اصفهان خیابان مطهری

031-32330020

سینما ساحل اصفهان

اصفهان میدان انقلاب

031-32226188

سینما سپاهان اصفهان

اصفهان خیابان چهارباغ عباسی کوچه سپاهان

031-32206260

سینما خانواده اصفهان

اصفهان خیابان چهارباغ عباسی

031-32226955

سینما فلسطین اصفهان

اصفهان خیابان چهارباغ عباسی

031-32222445

سینما فرهنگیان اصفهان

اصفهان خیابان حافظ ابتدای شکرشکن

031-32227272

سینما یاسمن شاهین شهر

شاهین شهر - فلکه شهرداری

031-45220407

 سینما فرهنگ فولاد شهر

 فولاد شهر - بلوار جمهوری

031-52629624

سینما کاشان

 کاشان - میدان پازده خرداد

031-54442711

سینما بهار شهر گز

گز - بلوار معلم 031-45721977

سینما لاله نجف آباد

نجف آباد خیابان امام خمینی 031-42746650
بارگذاری...
بارگذاری...