رویداد نت تلنت (Net talent 2017)
رویداد نت تلنت (Net talent 2017)

شروع : 04 آبان ماه 1396
پایان : 04 آبان ماه 1396
از ساعت 15:00 تا 19:00
کارآفرینی | اصفهان
نمایشگاه یک کمپ
نمایشگاه یک کمپ

شروع : 21 مهر ماه 1396
پایان : 05 آبان ماه 1396
از ساعت 11:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایش دوازده خشمگین
نمایش دوازده خشمگین

شروع : 20 مهر ماه 1396
پایان : 08 آبان ماه 1396
از ساعت 20:30 تا 21:30
سینما و تئاتر | تهران
نمایش بکت
نمایش بکت

شروع : 13 مهر ماه 1396
پایان : 15 آبان ماه 1396
از ساعت 20:30 تا 21:45
سینما و تئاتر | تهران
نمایشگاه دورنما از نمای نزدیک
نمایشگاه دورنما از نمای نزدیک

شروع : 14 مهر ماه 1396
پایان : 06 آبان ماه 1396
از ساعت 10:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه عکس نخستین نگاه ها
نمایشگاه عکس نخستین نگاه ها

شروع : 27 مهر ماه 1396
پایان : 03 آبان ماه 1396
از ساعت 10:00 تا 23:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشگاه آثار طرح تعاملی موزه و مدرسه
نمایشگاه آثار طرح تعاملی موزه و مدرسه

شروع : 29 مهر ماه 1396
پایان : 04 آبان ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمايش و تحليل حقوقي فيلم استرداد
نمايش و تحليل حقوقي فيلم استرداد

شروع : 27 مهر ماه 1396
پایان : 27 مهر ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 21:30
سینما و تئاتر | اصفهان
جلسه ی یک داستان یک شعر
جلسه ی یک داستان یک شعر

شروع : 27 مهر ماه 1396
پایان : 27 مهر ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 19:00
ادبی | اصفهان
جشن امضاء کتاب پاییز پرستوی سفید
جشن امضاء کتاب پاییز پرستوی سفید

شروع : 27 مهر ماه 1396
پایان : 27 مهر ماه 1396
از ساعت 17:30 تا 20:30
ادبی | اصفهان
فراخوان سیزدهمین جشنوارۀ ملی تئاتر مهر کاشان
فراخوان سیزدهمین جشنوارۀ ملی تئاتر مهر کاشان

شروع : 14 دی ماه 1396
پایان : 21 دی ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 22:00
سینما و تئاتر | اصفهان
نمایش مجنون
نمایش مجنون

شروع : 23 مهر ماه 1396
پایان : 09 آبان ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 19:30
موسیقی | تهران
نمایش پایین گذر سقاخانه
نمایش پایین گذر سقاخانه

شروع : 24 مهر ماه 1396
پایان : 23 آبان ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 20:15
سینما و تئاتر | تهران
تئاتر پیرمرد بقچه دوچرخه
تئاتر پیرمرد بقچه دوچرخه

شروع : 26 مهر ماه 1396
پایان : 08 آبان ماه 1396
از ساعت 18:45 تا 20:45
سینما و تئاتر | اصفهان
هفتمین جشنوارۀ بین المللی شعر انقلاب
هفتمین جشنوارۀ بین المللی شعر انقلاب

شروع : 01 آبان ماه 1396
پایان : 30 بهمن ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 24:00
فراخوان و جشنواره | تهران
چهارمین دوره جشنواره بهشت در قاب تصویر
چهارمین دوره جشنواره بهشت در قاب تصویر

شروع : 01 مهر ماه 1396
پایان : 30 آبان ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 24:00
فراخوان و جشنواره | اصفهان
نمایش خانه برنارد آلبا
نمایش خانه برنارد آلبا

شروع : 21 مهر ماه 1396
پایان : 30 مهر ماه 1396
از ساعت 18:15 تا 20:15
سینما و تئاتر | اصفهان
نمایش گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
نمایش گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

شروع : 01 آبان ماه 1396
پایان : 10 آبان ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 20:30
سینما و تئاتر | اصفهان
گردش سقراطی | گردش نخست: این یک موزه‌گردی نیست
گردش سقراطی | گردش نخست: این یک موزه‌گردی نیست

شروع : 28 مهر ماه 1396
پایان : 28 مهر ماه 1396
از ساعت 09:00 تا 14:00
گردشگری | تهران
نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا

شروع : 18 مهر ماه 1396
پایان : 12 آبان ماه 1396
از ساعت 19:15 تا 20:30
سینما و تئاتر | تهران
نمایش دولت ضعیفه
نمایش دولت ضعیفه

شروع : 17 مهر ماه 1396
پایان : 15 آبان ماه 1396
از ساعت 19:15 تا 20:15
سینما و تئاتر | تهران
فراخوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان
فراخوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان

شروع : 17 مهر ماه 1396
پایان : 14 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 24:00
سینما و تئاتر | اصفهان
نمایشگاه گروهی نقاشی
نمایشگاه گروهی نقاشی

شروع : 22 مهر ماه 1396
پایان : 27 مهر ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
ششمین نشست باغ ایرانی
ششمین نشست باغ ایرانی

شروع : 27 مهر ماه 1396
پایان : 27 مهر ماه 1396
از ساعت 16:00 تا 18:00
فرهنگی و اجتماعی | اصفهان
همایش فلسفه برای کودکان
همایش فلسفه برای کودکان

شروع : 24 آبان ماه 1396
پایان : 25 آبان ماه 1396
از ساعت 16:00 تا 19:00
فرهنگی و اجتماعی | اصفهان
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت