ایران فا گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری ایران

نمایشگاه عکس یوسف جلال زاده نمایشگاه عکس یوسف جلال زاده
نمایشگاه عکس یوسف جلال زاده

شروع : 20 اسفند ماه 1396
پایان : 28 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 17:00
هنرهای تجسمی | تهران
پنجمین جام موسیقی ایران پنجمین جام موسیقی ایران
پنجمین جام موسیقی ایران

شروع : 13 بهمن ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 21:00
موسیقی | تهران
کنسرت گروه دومینانت کنسرت گروه دومینانت
کنسرت گروه دومینانت

شروع : 09 فروردین ماه 1397
پایان : 10 فروردین ماه 1397
از ساعت 20:00 تا 22:00
موسیقی | تهران
جنگ عیدانه رویاها جنگ عیدانه رویاها
جنگ عیدانه رویاها

شروع : 02 فروردین ماه 1397
پایان : 07 فروردین ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 19:00
فرهنگی و اجتماعی | اصفهان
تئاتر کمدی خواستگاری رشید تئاتر کمدی خواستگاری رشید
تئاتر کمدی خواستگاری رشید

شروع : 24 اسفند ماه 1396
پایان : 30 فروردین ماه 1397
از ساعت 20:30 تا 22:00
سینما و تئاتر | اصفهان
نمایش کمدی و موزیکال خواستگاری نمایش کمدی و موزیکال خواستگاری
نمایش کمدی و موزیکال خواستگاری

شروع : 03 فروردین ماه 1397
پایان : 30 فروردین ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 19:40
سینما و تئاتر | تهران
نمایش گروفالو نمایش گروفالو
نمایش گروفالو

شروع : 05 فروردین ماه 1397
پایان : 30 فروردین ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 19:00
سینما و تئاتر | تهران
نمایش خواستگاران مهری ناز، شاهدخت دیار سختستان نمایش خواستگاران مهری ناز، شاهدخت دیار سختستان
نمایش خواستگاران مهری ناز، شاهدخت دیار سختستان

شروع : 03 فروردین ماه 1397
پایان : 04 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 19:20
سینما و تئاتر | تهران
نمایش نوروز خوانی نمایش نوروز خوانی
نمایش نوروز خوانی

شروع : 26 اسفند ماه 1396
پایان : 30 فروردین ماه 1397
از ساعت 20:00 تا 21:00
سینما و تئاتر | 0
نمایش نحس نمایش نحس
نمایش نحس

شروع : 07 فروردین ماه 1397
پایان : 31 فروردین ماه 1397
از ساعت 19:00 تا 20:50
سینما و تئاتر | تهران
نمایشگاه ویژه نوروز باستانی نمایشگاه ویژه نوروز باستانی
نمایشگاه ویژه نوروز باستانی

شروع : 18 اسفند ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 09:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه نقاشی مرتضی دره‌باغی نمایشگاه نقاشی مرتضی دره‌باغی
نمایشگاه نقاشی مرتضی دره‌باغی

شروع : 11 اسفند ماه 1396
پایان : 14 فروردین ماه 1397
از ساعت 12:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقاشی
نمایشگاه نقاشی

شروع : 02 فروردین ماه 1397
پایان : 16 فروردین ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشگاه مجسمه رنگ و رینگ نمایشگاه مجسمه رنگ و رینگ
نمایشگاه مجسمه رنگ و رینگ

شروع : 18 اسفند ماه 1396
پایان : 28 فروردین ماه 1397
از ساعت 12:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه فرهنگی و هنری صفه اصفهان نمایشگاه فرهنگی و هنری صفه اصفهان
نمایشگاه فرهنگی و هنری صفه اصفهان

شروع : 01 فروردین ماه 1397
پایان : 15 فروردین ماه 1397
از ساعت 08:00 تا 22:00
گردشگری | اصفهان
نمایش آف نمایش آف
نمایش آف

شروع : 06 اسفند ماه 1396
پایان : 28 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 20:00
سینما و تئاتر | تهران
نمایش تراژدی کارتاژ نمایش تراژدی کارتاژ
نمایش تراژدی کارتاژ

شروع : 16 اسفند ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:30 تا 20:30
سینما و تئاتر | خراسان رضوی
نمایش 2742 روز نمایش 2742 روز
نمایش 2742 روز

شروع : 16 اسفند ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 19:00
سینما و تئاتر | خراسان رضوی
نمایشگاه سال انجمن هنرمندان اصفهان نمایشگاه سال انجمن هنرمندان اصفهان
نمایشگاه سال انجمن هنرمندان اصفهان

شروع : 18 اسفند ماه 1396
پایان : 28 اسفند ماه 1396
از ساعت 09:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایش جنگ کثیف نمایش جنگ کثیف
نمایش جنگ کثیف

شروع : 08 اسفند ماه 1396
پایان : 28 اسفند ماه 1396
از ساعت 17:45 تا 19:00
سینما و تئاتر | تهران
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت