گالری سایان

نمایشگاه مسابقه خصوصی عکس دست دوم

گالری سایان برگزار میکند
نمایشگاه اولین دوره مسابقه خصوصی عکس دست دوم 
گشایش: جمعه 8خرداد ساعت 17 تا 21
ادامه: تا 21 خرداد ماه همه روزه از ساعت 17 تا 21
آدرس: خیابان آذر بن بست سی و دوم (امین) شماره 17
تلفن: 03132362440
موبایل:09215911541

بارگذاری...
بارگذاری...
بارگذاری...