رفتن به بالا

  • با سینما؛

    تحلیل عجیب کیهان از چرایی شکست «فروشنده»

    اصفهان فا - در حالی که شبکه‌های خارجی و هواداران داخلی فیلم «فروشنده»، امید زیادی به جایزه گلدن گلوب این فیلم بسته بودند و از مدت‌ها قبل برای آن روزشماری کرده و هر خرده کاندیدایی و جایزک این فیلم در برخی محافل غربی را به کوس و کرنا می‌زدند، سرانجام در روز واقعه، «فروشنده» میدان را به فیلم «او» ساخته پل ورهوفن هلندی باخت. فیلمی که در جشنواره کن نیز علیرغم جایزه فیلم ...